A TradeSafe Általános Üzleti Feltételei vásárlók számára

§1 Alkalmazási terület

 1. A würzburgi, németországi székhelyű zentrada Europe GmbH & Co. KG (a következőkben „TradeSafe“ megnevezéssel) következő Általános Üzleti Feltételei a TradeSafe szolgáltatás igénybe vételére érvényesek a vásárlóval, mint az ő képviselője az üzletkötéseinél.
 2. A jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólagos érvényességgel rendelkeznek. A vásárló ellentmondó vagy ettől eltérő feltételei nem lesznek elismerve, kivéve, ha a TradeSafe ehhez írásban kifejezetten hozzájárult.

§2 A szerződés tárgya

 1. A TradeSafe, TradeSafe néven egy internetalapú vagyonkezelő megrendelés-, fizetés- és megbízás-lebonyolítást üzemeltet a következő szabályozások értelmében egyes árukereskedelmi üzletekhez (a következőkben „tranzakció”) a zentrada.networks iparszerű tevékenységet folytató eladói és bevásárlói között.
 2. A TradeSafe lebonyolítási szolgáltató a vásárló és eladó (a következőkben „kereskedőfelek”) között az árajánlat-információk és akaratnyilvánítások eljuttatásában valamint a fizetések lebonyolításában, azonban nem szerződő fele a kereskedőfelek között fennálló árukereskedelmi üzletnek. A vásárló megbízza a TradeSafe-t, mint bonyolítási szolgáltatót, hogy részére a bonyolítandó üzleteket a mindenkori felkínálóhoz kiközvetítse, a szükséges akaratnyilvánítást kiközvetítse és amennyiben az üzletkötésnél szükséges pénzt bekérjen vagy kifizessen. Ennek következtében a tranzakció lefolytatott kezességvállalási bonyolítása a kereskedőfelek érdekeit szolgálják.
 3. Amennyiben az egyes tranzakciók folyó lebonyolítási folyamata során a kereskedőfelek között nézeteltérések merülnek fel, akkor a TradeSafe vagyonkezelői felelősségében átveszi az egyeztető szerepét egy egyeztetési döntés opciójával a következő szabályozások szerint, amelyeket a kereskedőfelek a TradeSafe használatával elismernek.
 4. Amennyiben ezek a feltételek az eladó és a bevásárló közötti jogviszonyra vonatkozó szabályozásokat tartalmaznak, úgy ezek csak a TradeSafe-hez való viszonyban érvényesek.

  Amennyiben ezek a feltételek az eladó és a bevásárló közötti jogviszonyra vonatkozó szabályozásokat tartalmaznak, úgy ezek csak a TradeSafe-hez való viszonyban érvényesek.

§3 Felhasználói és felhasználási feltételek

 1. A TradeSafe használata csak a zentrada.networks regisztrált tagjai és így csak iparszerű tevékenységet folytató eladók és bevásárlók rendelkezésére áll.
 2. A kereskedőpartnerek a regisztrációval és a TradeSafe használatával tanúsítják iparszerű státuszukat, bankkapcsolatukat, korlátozatlan üzletképességüket és a személyükre és cégükre vonatkozó valamennyi adat helyességét. A TradeSafe és a zentrada.network nem állnak jót ezen adatok helyességéért és a hamis adatokból származó jogi következményekért és vagyoni károkért, amennyiben ezek nem a TradeSafe teljesítésének részét képezik.
 3. A TradeSafe használatához mint eladó és a speciális funkciók engedélyezéséhez a zentrada.network-ben való ajánlatjogosultság mellett egy további bejelentkezés és a TradeSafe jelen Általános Üzleti Feltételeihez való külön hozzájárulás szükséges. Ezen felül a használat feltétele, hogy a kereskedőpartnerek valamennyi nyilatkozatának továbbítása kizárólag a zentrada und TradeSafe felhasználói számlán keresztül történjen.
 4. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a tranzakcióval kapcsolatos valamennyi lényeges információ csak a zentrada és a TradeSafe online rendszerében hívható le. Amennyiben a rendszerek automatikusan generált e-mail-eket küldenek, ezek csak a megrendelési folyamatban történő változásra és eseményekre vonatkozó utalásokat tartalmaznak. A kereskedőpartnerek kötelesek, a hamisított üzenetekkel szembeni védelem érdekében, minden lényeges információ és a megbízás státuszának tekintetében rendszeresen és aktuálisan az online rendszerekben informálódni.
 5. A TradeSafe fenntartja magának azon jogát, hogy a bevásárlóktól és az eladóktól személyük, cégük vagy identitásuk igazolására speciális dokumentumokat kérjenek, amennyiben ezt a biztonság iránti igény, a törvényhozás (pl. pénzmosásról szóló törvény) vagy egyéb körülmények szükségesnek tüntetik fel.
 6. A TradeSafe-n való részvételre nem áll fenn igény. A TradeSafe fenntartja azon jogát, hogy a rendszerben való részvételt az indokok megadása nélkül, kiváltképpen a felhatalmazási űrlapokon megadott hamis adatok vagy szerződésellenes magatartás miatt elutasítsa vagy bármikor előzetes bejelentés nélkül visszavonja.
 7. A kereskedőpartnerek kötelesek a TradeSafe felhasználói számlájukhoz való hozzáférési adatokat harmadik személy jogtalan hozzáférésével szemben védeni. Teljes terjedelemben ők állnak jót TradeSafe felhasználói számlájuk visszaélésszerű felhasználásáért, kivéve ha a kereskedőpartner bizonyítja, hogy nem ő felelős a jogtalan használatért.


§4 Használati díjak

A TradeSafe szolgáltatása a vásárló számára alapvetően ingyenes, a keletkező költségek a felkínálót terhelik. A vásárló azokat a tranzakciókat, amelyek a TradeSafe közvetítésével jöttek létre csak a TradeSafe keretein belül tudja bonyolítani. A vásárlónak csak akkor lesznek díjak felszámítva egy megállapodott tranzakció pótlás nélküli sztornírozásáért és visszabonyolításáért nettó 30,00 euró összegben, ha a sztornírozásért és a visszabonyolításért a vásárló felelős.

§5 A TradeSafe használatának folyamata

 1. Ajánlatkérés:
  A Shop-ok és a Showroom-ok Kosaraiból a zentrada.network-n a vásárló a saját központi kosár-, ajánlatkérés és megbízáskezelésére vált a www.tradesafe.eu-n.

  Egy Kosárból itt nem kötelező érvényű ajánlatkérések küldhetőek a TradeSafe-n keresztül a mindenkori eladónak, amelyeket az eladó egy határidővel feldolgoz, vagy azok érvényűket vesztik. A TradeSafe kiközvetíti az ajánlatkéréseket a vásárló kérésére a felkínálónak.

  Az ajánlatkérések ingyenesek és nem kötelező érvényűek. Sem az eladó sem a TradeSafe nem tud és nem fog ebből igényt származtatni.
 2. Rendelés- ajánlatok és megrendelések:
  A nem kötelező érvényű ajánlatkérések alapján a zentrada TradeSafe megbízáskezelésében ellenőrzi az eladó a termék rendelkezésre állását a kért mennyiségben, meghatározza a pontos szállítási költségeket a vásárló által megadott szállítási címre és meghatározza a forgalmi adó kezelését saját adatai alapján. Ehhez az eladó számára továbbításra kerülnek a TradeSafe-től a vásárló ajánlatkérésének és vállalkozásának szükséges adatai.

  Az eladó ez alapján egy jogi szempontból kötelező érvényű rendelés- ajánlatot ad. A vásárló a rendelés- ajánlat beérkezése után két munkanapon belül (a „munkanap” megnevezés a továbbiakban a napokat jelöli hétfőtől péntekig) elküldhet egy megrendelést, melyet a TradeSafe az ő megbízásából továbbít, és akkor a rendelés- ajánlat TradeSafe-hez való beérkezését követően hat munkanapra terjedő érvényességi határidővel gondoskodnia kell a fizetés megérkezéséről. Az eladó és a vásárló közötti szerződés akkor jön létre, amint a fizetés határidőn belül történő beérkezése után a TradeSafe közli a vásárló szállítási megbízását az eladóval.

  A megrendelés TradeSafe-hez való beérkezésével konkrét bonyolítási viszony keletkezik a TradeSafe és a vásárló között, ennek során a vásárló egyetértését adja a TradeSafe Általános Üzleti Feltételeinek a megrendelés időpontjában aktuális szövegváltozatához.

  Amennyiben a vásárló nem ért egyet az eladó ajánlatával, akkor azt elutasíthatja, figyelmen kívül hagyhatja vagy a TradeSafe nyújtotta lehetőségekkel egy módosított ajánlatkérés útján változtatásokat kérhet.
 3. Fizetések:
  A megrendelés kifizetésének lebonyolítására a vásárló a megrendelést követően a TradeSafe portálján kiválaszt egy fizetési lehetőséget és rákattint a gombra az egérrel.

  A vásárló ezután rövid időn belül kap egy e-mail-t a kiválasztott fizetési mód, a megbízás összegének, a tranzakció azonosító számának (TransID), valamint annak a határidőnek a visszaigazolásával, amelyen belül a fizetésnek a TradeSafe-hez meg kell érkeznie annak érdekében, hogy a további bonyoíltás során a kiközvetített üzletkötés létrejöhessen és az eladó számára kötelezően lezárhassa a megbízást.

  A fizetések kizárólag és határidőn belül, a szokásos könyvelési határidő tekintetbe vétele mellett, a Tradesafe megadott fizetési kapcsolatán keresztül történnek. Megrendelésenként mindig egy fizetést kell eszközölni a mindenkori TransID és a vásárló nevének megadásával. Amennyiben a vásárló egy fizetése nem rendelhető hozzá egy meghatározott tranzakcióhoz, mert a vásárló az átutalásnál nem adott meg vagy helytelen TransID-t adott meg, úgy a TradeSafe nem áll jót a vásárló számára a késedelmes elkönyvelésből keletkezett kárért.

  A vásárló e-mail igazolást kap a TradeSafe-től a fizetés megérkezéséről.

  A teljes megbízási összeg kifizetésének határidőn belüli megérkezésével az eladó kap egy felszólítást a TradeSafe részéről a termékek kiszállítására, illetve a megfelelő számla egy példányát a vásárló megrendeléséről.

  Amennyiben a vásárló a megrendelést ugyan időben eszközölte, a vásárló fizetése a TradeSafe kontójára azonban nem érkezett meg időben a rendelés- ajánlat beérkezésétől számítva, akkor az áruszállítási szerződés csak akkor jött létre a kereskedőpartnerek között, ha az eladó hozzájárul a határidő meghosszabbításához.
 4. Kiszállítási igazolás, a szállítmány átvétele, problémajelentés:
  Miután az eladó jelezte a megrendelt termék elküldését, a vásárló egy kiszállítási igazolást kap a TradeSafe-től. A vásárló a kiszállítási igazolással felszólításra kerül, hogy az eladó kiszállítási igazolását követő 10 munkanapon belül TradeSafe felhasználói fiókja megrendelés-kezelésében igazolja rendelése szabályszerű kiszállítását vagy adjon le egy problémajelentést.

  Amennyiben a szállítmány a várható szállítási határidőn belül nem érkezne meg - vagy tartalma tekintetében kifogásolható lenne - akkor a vásárló TradeSafe fiókjának megrendelés-kezelésén keresztül a szállítmány átvételének határidején belül lead egy „problémajelentést“ a tranzakcióhoz a megbízás összegének az eladó felé való kifizetésének megakadályozására és a TradeSafe ügyfélszolgálatának tájékoztatására.

  Amennyiben a vásárló a megadott határidőn belül nem igazolja vissza a szabályszerű kiszállítást és egy problémát sem jelent, akkor a TradeSafe a szabályszerű szállításból indulhat ki és kezdeményezi a vásárló érdekei szerint az elszámolást és a tranzakció összegének kifizetését az esetleges díjak levonása után az eladó számára. A megrendelés lebonyolítása és a TradeSafe kötelezettségei az eladóval és a vásárlóval szemben ezzel lezárásra kerülnek a konkrét bonyolítási együttműködésre vonatkozóan.

 5. Probléma jelentése a bevásárló által:
  Egy tranzakció fizetésének határidőn belül történő beérkezése a TradeSafe által történő visszaigazolásának időpontjától a www.TradeSafe.eu megrendelés-kezelésében a bevásárló rendelkezésére áll a „Probléma jelentése“ - funkció, amelyen keresztül a bevásárló közbeiktathatja a TradeSafe ügyfélszolgálatát megrendelése során felmerülő problémák bonyolítására és mindenek előtt szállítási késedelmek vagy téves szállítás esetén leállíthatja a megbízás összegének az eladó felé történő kifizetését.

  Kiváltképpen a következő problémás esetekhez kínál a TradeSafe támogatást és az eladó és a bevásárló közötti érdekek egyeztetését:
  - A bevásárló fizetése megérkezett a TradeSafe-hez, de az eladó nem jelzi a meghirdetett időszakon belül az áru elküldését.
  - Az eladó visszaigazolta az áru elküldését, de a bevásárló nem kapja meg a szokásos postázási időn belül a szállítmányt.
  - A szállítmány nem teljes, az áru igazolhatóan nem felel meg az adatoknak vagy igazolhatóan sérült vagy hibás.

  Egy problémajelentés csak a megbízási összeg fizetése beérkezésének visszaigazolása és a tranzakció a szállítás visszaigazolása vagy a határidő az 5. § 4 pontja szerinti lejárta útján történő lezárása között lehetséges. A vásárlónak a problémajelentésre mégis van akár 10 nap ideje. Kifejezetten felhívjuk az eladó figyelmét arra, hogy egy a bevásárló általi problémajelentés esetében ezen a határidőn belül egy haladéktalan kifogás forog fenn a HGB [Handelsgesetzbuch - német Kereskedelmi Törvénykönyv] 377. §-a értelmében.

  A problémás esetek feldolgozása a TradeSafe részéről belső eljárási szabályok szerint és az egyéni tényállásnak megfelelően történik.

  Kiváltképpen vitás tényállások egyeztetése esetén kerülnek alkalmazásra a 6. §-ban szabályozott eljárási szabályok, amelyeket a bevásárló és az eladó elismerik mint az egyeztetés alapját és ezt tanúsítják a TradeSafe használatával.

  Az eljárási szabályokat a TradeSafe saját mérlegelése alapján alkalmazhatja. Ennek alapját a TradeSafe vagyonkezelői funkciója képezi a bevásárlók és az eladók érdekeinek képviseletében.
 6. Különleges szabályozás a kisebb sérülésekhez
  Annak érdekében, hogy elkerüljék az összes érintett fél indokolatlan költségeit, a kis értékű károk esetében, melyek a megrendelés értékének legfeljebb 1% -át vagy legfeljebb 5,- euró értéket tesznek ki, egy rövidített és károkozótól független döntés jön létre, melyet a TradeSafe a kármegállapítás- és meghatározás után minden különösebb károkozói vizsgálat, illetve vásárlói és felkínálói jóváhagyás nélkül intéz.

  A vásárló jóváírási és visszatérítési igénye kompenzálásra kerül a vásárló részéről az érintett felkínálónál leadott következő rendeléskor felhasználható bónusz kedvezmény megadásával.

  A kárbejelentésre a felkínálókkal és vásárlókkal szemben hozott megfelelő döntés a TradeSafe egyoldalú nyilatkozatával lép hatályba.
 7. Különleges előírások az Előrendelés-bonyolításához (Pre-Order)
  A kiválasztott felkínálóknak lehetősége van, hogy Önnek az opciós termékekre hosszú távon meghatározott szállítási határidőre, a felkínáló által megállapított összegű előleg kifizetésével kötelező érvényű rendelést biztosítson. Az Előrendelés megrendelésével (Pre-Order rendelés) és az előleg kifizetésével, mint vásárló hozzájárul az Előrendelés (Pre-Order) speciális bonyolítására vonatkozó szabályokhoz.

  1. Az Előrendelés (Pre-Order) kötelező érvényű rendelés egy megfelelően jelzett előrendelhető ajánlatra a fennmaradó összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettséggel, és a termék átvételére a megállapodott határidővel. A felkínáló által megállapított teljes összeg befizetését követően a TradeSafe továbbítja a kötelező érvényű Előrendelést (Pre-Order) a felkínálónak a termék beszerzésére, gyártására vagy készletfoglalására vonatkozóan. A TradeSafe az általa kiszámított kiszállítási határidő előtt kérni fogja a vásárlót a fennmaradó összeg kifizetésére. A teljes fennmaradó összeg TradeSafe-hez történő beérkezését követően a felkínáló megbízást kap a megállapított határidőn belüli kiszállításra.

  A vásárló előleg összege és fennmaradó összege kezességvállalással a TradeSafe-hez kerül és a §5 (4) paragrafusnak megfelelően a szállítmány átvételének igazolását követően a felkínáló részére kifizetésre kerül. Amennyiben a vásárló, vagy a felkínáló részéről a szerződési feltételek megsértésre kerülnek az alábbi szabályozások lépnek életbe.

  2. Amennyiben a vásárló önhibájából a meghatározott időpontra, vagy a felkínálónak nem megfelelő határidőn belül a fennmaradó összeget nem fizeti ki a TradeSafe-nek, a TradeSafe-nek lehetősége van a rendelést sztornózni. A felkínáló jogosult az előleg összegének megfelelő összegű kártérítésre. A TradeSafe ezt a vásárló által befizetett előlegből fedezi. Vásárló részéről visszafizetési igény nem lehetséges.

  3. A fennmaradó összeg határidőre történő kifizetése és szállítási megbízás esetén a felkínáló a rendelt terméket nem tudja szállítani a vásárló részére elfogadható határidőn belül, a TradeSafe a rendelést és a szállítási megbízást sztornózhatja. A vásárló jogosan tart igényt az előleg és a fennmaradó összeg teljes visszatérítésére a TradeSafe-től, valamint a felkínálótól kártérítésre az előleg összegének 50%-os (ötven százalék) arányában. A vásárló általi kártérítési követelésre a TradeSafe nem kötelezhető, de amennyiben a TradeSafe-nek már nincs lehetősége a felkínálótól a pénzt behajtani, abban az esetben a vásárló saját inkasszó megbízást adhat.

§6 Egyeztetési eljárás és egyeztetési döntés

 1. A problémajelentéssel egy TradeSafe tranzakció keretében az első lépésben vásárlási összeg a TradeSafe számára a bevásárló által eszközölt kifizetése kerül megszakításra a probléma tisztázásáig. A TradeSafe ekkor megpróbálja a probléma állását néhány napon belül nem hivatalosan egyeztetni és a bevásárló és az eladó között a lehetséges megoldásokat közvetíteni. Amennyiben a konfliktus tényállásában viszály állna fenn, akkor a TradeSafe felszólítja mindkét kereskedőpartnert a megfelelő határidőn belül történő bizonyításra
 2. Az egyeztetési folyamat alapvető célja, hogy a szóban forgó tranzakciót a bevásárló és az eladó megelégedésére minden érintett egyetértésével a lehetséges mértékben lezárja. Ehhez pótszállítások vagy utólagos engedmények az eladó részéről lehetségesek. Egy tranzakció sztornírozása vagy visszabonyolítása lehetséges, amennyiben egyetértés áll fenn a visszabonyolítás költségei tekintetében. Amennyiben a kereskedőpartnerek nem fogadják el az egyetértő egyeztetési opciók egyikét sem, akkor mindketten már a TradeSafe lebonyolítási eljárás használatával alávetik magukat egy lehetséges egyeztetési döntésnek. Ezt az egyeztetési döntést a TradeSafe a kereskedőpartnerek egy ismételt határidős bizonyítása és állásfoglalása alapján hozza és írásbeli indoklással tudatja. Az egyeztetési döntéshez a TradeSafe szabad mérlegelése szerint egy egyszeri belső ellentmondási határidőt szabhat meg. Legkésőbb a lehetséges írásbeli ellentmondás lejárta vagy elutasítása után az egyeztetési döntés képezi a vitás tranzakció lebonyolításának alapját.
 3. A TradeSafe elkerülheti az egyeztetési döntést és a vitás tranzakció további tisztázását egy bírósághoz irányíthatja. Amennyiben a tranzakció összege az eljárás része, akkor a TradeSafe a pénzt az esetleges költségek levonásával az illetékes bíróságnál letétbe helyezi. A TradeSafe számára a tranzakció és a tranzakcióból eredő minden további kötelezettség le van zárva az illetékes bírósághoz történő átadással. A bevásárló és az eladó viselik a bíróság és a további eljárások költségeit.
 4. A TradeSafe egyeztetési döntése az objektív adottságokra és a kereskedőpartnerek belebocsátkozásaira alapul. Az egyeztetés – függetlenül a kereskedőpartnerek között megállapodott feltételektől – a TradeSafe Fair-Trade-alapelvei szerint történik, amelyeket mindkét fél a TradeSafe eljárás használatával elismert. Általános Üzleti Feltételeket vagy egyéni megállapodásokat, amelyek ellentmondásban vannak a Fair-Trade alapelvekkel, a TradeSafe nem köteles figyelembe venni. Az egyeztetési döntés kötelező jellegű a felek számára a TradeSafe-fel szemben. A TradeSafe-nek jogában áll, az egyeztetési döntés alapján az átvett fizetések kifizetését a felek egyike számára eszközölni. A feleknek jogában áll az egymással szembeni igényeket szabályos bíróságok előtt intézni.

§7 Követelés, díjak, elszámolás és a fizetés lebonyolítása

 1. A TradeSafe megőrzi a vásárlási összeget a tranzakció mindenkori pénznemében a befizetés időpontjától mint vagyonkezelő a bevásárló vagy az eladó számára.
 2. A megőrzött vásárlási összeget a TradeSafe a rendelkezésre állás idejére nem kamatoztatja.
 3. A TradeSafe megrendelés- és fizetés-lebonyolításának díjait valamint a sztornírozás lehetséges külön díjait a TradeSafe számlázza és, amennyiben a tranzakción belül lehetséges, a bevásárló vagy az eladó kifizetési követelésével elszámolja és visszatartja.
 4. Az eladó és a bevásárló a TradeSafe rendelkezésére bocsátja bankkapcsolatát a tranzakció-követelés kifizetésére és az esetleges változásokról időben és írásban e-mail útján tájékoztatja a TradeSafe-t. A TradeSafe nem felel a bankkapcsolatokra vonatkozó esetleges hibás vagy elévült adatokért.
 5. Az elszámolások és a kifizetés minden lezárt tranzakcióhoz hetente, a szokásos bankforgalmi időkkel történik.
 6. Amennyiben a kifizetési elszámolásból esetleges követelmények adódnak a kedvezményezett külön verifikálása tekintetében a német vagy európai pénzmosásról szóló törvényekből, rendelkezésekből vagy más jogigényekből, úgy a TradeSafe bármikor jogosult a rendelkezésre álló pénzeket kamatmentesen visszatartani addig az időpontig, amíg a mindenkori kedvezményezett a követelt információkat, dokumentumokat vagy egyéb igazolásokat a TradeSafe törvényes kötelezettségeinek teljesítésére be nem nyújtja.

§8 Felelősség

 1. A TradeSafe felelőssége kizárólag a megrendelések, fizetések és megbízások vagyonkezelői lebonyolítására korlátozódik. Ennek kapcsán a TradeSafe csalárdság, szándék vagy tudatos gondatlanság esetén a törvényi rendelkezések mértéke szerint felel. Olyan károk, amelyek hanyag gondatlanság folytán keletkeztek, csak akkor kerülnek megtérítésre, ha ott egy kötelesség megszegéséről van szó, amelynek meg nem tartása a szerződés célját veszélyezteti és/vagy annak teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását egyáltalán lehetővé teszi és amelynek teljesítésében a kereskedőpartner rendszeresen megbízhat (kardinális kötelesség).
 2. Egy lényeges szerződési kötelesség hanyag megszegése esetén a TradeSafe felelőssége arra a kárterjedelemre korlátozódik, amely keletkezésével a károsult kereskedőpartnernek és a TradeSafe-nek a szerződés megkötésekor a számukra ebben az időpontban ismert körülmények alapján tipikusan számolniuk kellett.
 3. Az élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséből eredő károkat nem érintik a felelősség fenti korlátozásai.
 4. Adatok elvesztéséért vagy károsodásáért illetve azok helyreállításáért a TradeSafe csak akkor felel, ha egy ilyen elvesztés a kereskedőpartner általi megfelelő adatbiztosítási intézkedések által sem lett volna megakadályozható.

§9 Határidő számítása

Minden a jelen Általános Üzleti Feltételekben szabályozott határidő lejártának kiszámításánál nem kerülnek figyelembe vételre a nemzeti ünnepnapok. A szombatok és a vasárnapok nem kerülnek figyelembe vételre a határidők kiszámításánál.

§10 Adatvédelem

 1. A TradeSafe és a zentrada Europe GmbH & Co. KG a személyes adatokat az érvényes adatvédelmi törvény (BDSG) alapján használja és menti el
 2. A TradeSafe használatával a felkínálók és a vevők hozzájárulnak személyes adataik használatához, különösen, hogy az ajánlatokhoz, a résztvevőkhöz, a felhasználásokhoz és a tranzakciókhoz kapcsolódó adataikat a zentrada.network és a TradeSafe adatbázisa tárolja, és tranzakcióbonyolítás folyamán a kereskedelmi partnereknek továbbítja.
 3. A személyes adatok harmadik személyeknek történő továbbítása és tárolása kizárólag törvényes rendelkezések, valamint hivatalos utasítás, illetve a zentrada Europe GmbH adatvédelmi politikájának keretén belül meghatározott célok alapján történik.
 4. A személyes adatok tárolása a jogi tárolási kötelezettségek hatálya alá tartozik.

§11 Záró rendelkezések

 1. A jelen Általános Üzleti Feltételek bármely módosítása és kiegészítése jogi hatályosságához csak írásban lehetséges. Szóbeli kiegészítő megállapodások csak akkor érvényesek, ha ezek írásban megerősítésre kerültek. Ez maga az írásbeli forma szükségességének módosítására is érvényes. Az egyoldalúan kinyilvánított módosítások és kiegészítések hatálytalanok.
 2. A jelen Általános Üzleti Feltételekre és a teljes jogviszonyra a kereskedőpartnerek és a TradeSafe között kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az Egyesült Nemzetek vételi jogának (CISG) és a nemzetközi magánjog elengedhető összeütköző normáinak, amelyek külföldi jogrendekre utalnak, a kizárásával.
 3. A jelen Üzleti Feltételek tekintetében egyedül a német változat meghatározó.
 4. Minden vita esetére kizárólag Würzburg, Németország, lesz mint bírósági illetékesség megállapodva. A TradeSafe-nek azonban jogában áll, a kereskedőpartnerrel szembeni igényeket annak általános bírósági illetékességénél érvényesíteni.

  Amennyiben a jelen Üzleti Feltételek egy rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, illetve az Üzleti Feltételek hiányosságot tartalmaznának, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés jogi hatályosságát. A hatálytalan rendelkezések helyett egy hatályos rendelkezés számít érvényesnek, amelyek a felek akaratát gazdasági szempontból a legjobban megközelíti, ugyanez érvényes egy hiányosság esetében. Egy törvénytelen határidő esetén a törvényes mérték érvényes.

16.07.2017

Fair Trade Policy
Vagy
Adatvédelmi nyilatkozat